Wykształcenie

Ukończyłam magisterskie studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II z wynikiem bardzo dobrym na dwóch specjalizacjach: psychologia kliniczna dziecka i człowieka dorosłego oraz psychologia ekonomiczna. Umiejętności psychoterapeuty zdobyłam, będąc słuchaczem czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej, którego jestem członkiem. Należę również do Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej.

Podczas studiów brałam udział w programie wymiany studenckiej Sokrates Erasmus. Dzięki półrocznemu pobytowi w Niemczech na Uniwersytecie Bielefeld zdobyłam cenną wiedzę, którą również wykorzystuję w mojej pracy psychoterapeutycznej.

Posiadam także kwalifikacje pedagogiczne do prowadzenia warsztatów i szkoleń. Dbam o to, by nieustannie poszerzać i ubogacać swój warsztat, uczestnicząc w licznych szkoleniach, konferencjach i wykładach.

O psycholog Marii Stachoń-Wójcik

Doświadczenie zawodowe

Swoją przygodę zawodową zaczęłam od pracy w miejskim przedszkolu integracyjnym. Przybliżyła mi ona wiedzę zdobytą na studiach. Pracę z dziećmi kontynuowałam w Ośrodku Kompleksowej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Ośrodkowego Układu Nerwowego, gdzie zajmowałam się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z problemami neuropsychologicznymi. To doświadczenie nauczyło mnie m.in. należytej uwagi i wyczucia w podejściu do osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Swoje umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne wykorzystywałam, pracując w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także w szkołach (podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej).

Terapią człowieka dorosłego zajmuję się w Poradni Zdrowia Psychicznego. Doświadczenie pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i w Ośrodku Interwencji Kryzysowej nauczyło mnie, jak pomagać ludziom w kryzysie, po stracie osób bliskich, po nagłych wypadkach, borykającym się z różnymi formami przemocy bądź stosującym taką przemoc, uzależnionym. Praca tam pozwoliła mi także poznać specyfikę pomocy interdyscyplinarnej, obejmującą kontakt z ośrodkami pomocy społecznej, świetlicami socjoterapeutycznymi, szkołami, ośrodkami zdrowia i organami ścigania. Bazowanie na podejściu interdyscyplinarnym jest ważnym aspektem mojej aktualnej aktywności zawodowej.

Opinie