Ewa Oberska

Ewa Oberska

Jestem psychoterapeutą i pedagogiem specjalnym. Ukończyłam czteroletnie całościowe szkolenie psychoterapii integratywnej w Warszawie, Kolegium Nauczycielskie na kierunku pedagogika specjalna oraz uzupełniające studia magisterskie na kierunku edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Od kilkunastu lat pracuję jako pedagog specjalny: w ośrodku dla niepełnosprawnych, przedszkolu integracyjnym, a obecnie w szkole podstawowej. Swoje doświadczenie i wiedzę poszerzam uczestnicząc w różnych szkoleniach i warsztatach. Pracuję pod stała superwizją.

Małgorzata Poręba

Małgorzata Poręba

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Śląskim oraz 4letni kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od prawie 10 lat pracuję jako psycholog, psychoterapeuta w Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, prowadząc psychoterapię indywidualną, par i rodzin oraz udzielając wsparcia psychologicznego osobom starszym lub osobom w kryzysie. Prowadzę także warsztaty umiejętności psychospołecznych (ukończona Śląska Szkoła Trenerów „Gniazdo”) przeznaczone głównie dla pracowników Ośrodka.

Jestem pasjonatką wędrówek po górach, śpiewu i dobrej książki.

Anna Pałka

Anna Pałka

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. W zawodzie psychologa pracuję od 2013 roku. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, kierunek: psychologia, specjalność: psychologia stosowana. Jestem w trakcie pięcioletniego kursu psychoterapii: „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin” pod kierownictwem naukowym prof. Bogdana de Barbaro. Swoje doświadczenie zdobywałam, pracując z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Bardzo lubię pracę z innymi ludźmi, a przede wszystkim towarzyszenie im w procesie zmian i rozwoju.

Magdalena Posz

Magdalena Posz

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Ukończyłam studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Śląskim, obecnie szkolę się w Katowickim Instytucie Psychoterapii na Akredytowanym Kursie Psychoterapii w podejściu integracyjnym systemowo-ericksonowskim.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując w różnych sektorach w Polsce, m.in. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Katowicach, Środowiskowym Domu Samopomocy w Katowicach, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłowicach, w Wielkiej Brytanii w Państwowym Szpitalu Psychiatrycznym w Liverpoolu oraz w Stanach Zjednoczonych w Szkole dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Richmond.
Pracuję z nastolatkami, osobami dorosłymi oraz rodzinami. Oferuję wsparcie w sytuacji doświadczania kryzysu, przeżywania nadmiernego stresu, zaburzeń z zakresu zdrowia psychicznego.
Poradnictwo psychologiczne oraz psychoterapię prowadzę zarówno w języku polskim jak i angielskim.
Counselling and psychotherapy available in Polish and English

Magdalena Pęcak

Magdalena Pęcak

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Moja praktyka zawodowa związana jest z terapią zaburzeń nastroju, lękowych, osobowości z zastosowaniem metod CBT jak również elementów Terapii Schematu oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania.
Często pracuję z osobami, które znalazły się w trudnej sytuacji, czują się samotne, smutne, odczuwają brak energii, doświadczyły straty, zmagają się z presją otoczenia, przewlekłym stresem w pracy lub nadmiernie obawiają się o zdrowie. Jeśli chcesz poprawić jakość relacji z bliskimi, stawić czoła trudnościom lub po prostu chcesz się rozwijać i lepiej poznać siebie

Oferuję trapię

  • w jednym z lepiej zbadanych podejść, którego skuteczność została udokumentowana badaniami klinicznymi
  • nastawioną na rozwiązywanie bieżących, konkretnych problemów; zmianę myślenia i zachowań, które często stoją na przeszkodzie w realizacji celów życiowych
  • krótkoterminową : może trwać od 4 tygodni do 6 miesięcy,
  • opartą na współpracy z terapeutą, który towarzyszy i wspiera w odkrywaniu przyczyn trudności i poszukiwaniu nowych rozwiązań.
Paulina Kamińska

Paulina Kamińska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie 4letniego kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Zapewniam wsparcie psychologiczne i prowadzę psychoedukację dla młodzieży i rodziców. Wspieram młodzież i dorosłych w trudnościach związanych z zaburzeniami nastroju, radzeniu sobie z lękiem, przewlekłym stresem i obniżoną samooceną. Wspieram również pary przeżywające kryzys w relacji.

Izabela Kopiec - Białas

Izabela Kopiec – Białas

Jestem psychologiem, ukończyłam czteroletnie szkolenie Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie, stale dokształcam się biorąc udział w konferencjach, szkoleniach i wykładach. Posiadam doświadczenie i kwalifikacje do pracy z dziećmi z zespołem Aspergera i niepełnosprawnością w stopniu lekkim.

Od lat pracuję jako psycholog w szkole ponadpodstawowej wspierając młodzież w radzeniu sobie z problemami okresu dojrzewania: trudnościami w relacjach z rówieśnikami i rodzicami, zaburzeniami nastroju, depresją, zaburzeniami odżywiania, lękiem, atakami paniki.

Pracuję również w przedszkolu udzielając wsparcia rodzicom i konsultując dzieci z problemami wieku rozwojowego takimi jak: trudności wychowawcze, problematyczne zachowania, nawykowe zaparcia, mutyzm wybiórczy.