Ewa Oberska

Ewa Oberska

Jestem psychoterapeutą i pedagogiem specjalnym. Ukończyłam czteroletnie całościowe szkolenie psychoterapii integratywnej w Warszawie, Kolegium Nauczycielskie na kierunku pedagogika specjalna oraz uzupełniające studia magisterskie na kierunku edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Od kilkunastu lat pracuję jako pedagog specjalny: w ośrodku dla niepełnosprawnych, przedszkolu integracyjnym, a obecnie w szkole podstawowej. Swoje doświadczenie i wiedzę poszerzam uczestnicząc w różnych szkoleniach i warsztatach. Pracuję pod stała superwizją.

Małgorzata Poręba

Małgorzata Poręba

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Śląskim oraz 4letni kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od prawie 10 lat pracuję jako psycholog, psychoterapeuta w Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, prowadząc psychoterapię indywidualną, par i rodzin oraz udzielając wsparcia psychologicznego osobom starszym lub osobom w kryzysie. Prowadzę także warsztaty umiejętności psychospołecznych (ukończona Śląska Szkoła Trenerów „Gniazdo”) przeznaczone głównie dla pracowników Ośrodka.

Jestem pasjonatką wędrówek po górach, śpiewu i dobrej książki.

Anna Pałka

Anna Pałka

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. W zawodzie psychologa pracuję od 2013 roku. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, kierunek: psychologia, specjalność: psychologia stosowana. Jestem w trakcie pięcioletniego kursu psychoterapii: „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin” pod kierownictwem naukowym prof. Bogdana de Barbaro. Swoje doświadczenie zdobywałam, pracując z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Bardzo lubię pracę z innymi ludźmi, a przede wszystkim towarzyszenie im w procesie zmian i rozwoju.

Magdalena Posz

Magdalena Posz

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Ukończyłam studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Śląskim, obecnie szkolę się w Katowickim Instytucie Psychoterapii na Akredytowanym Kursie Psychoterapii w podejściu integracyjnym systemowo-ericksonowskim.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując w różnych sektorach w Polsce, m.in. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Katowicach, Środowiskowym Domu Samopomocy w Katowicach, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłowicach, w Wielkiej Brytanii w Państwowym Szpitalu Psychiatrycznym w Liverpoolu oraz w Stanach Zjednoczonych w Szkole dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Richmond.
Pracuję z nastolatkami, osobami dorosłymi oraz rodzinami. Oferuję wsparcie w sytuacji doświadczania kryzysu, przeżywania nadmiernego stresu, zaburzeń z zakresu zdrowia psychicznego.
Poradnictwo psychologiczne oraz psychoterapię prowadzę zarówno w języku polskim jak i angielskim.
Counselling and psychotherapy available in Polish and English

Magdalena Pęcak

Magdalena Pęcak

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Moja praktyka zawodowa związana jest z terapią zaburzeń nastroju, lękowych, osobowości z zastosowaniem metod CBT jak również elementów Terapii Schematu oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania.
Często pracuję z osobami, które znalazły się w trudnej sytuacji, czują się samotne, smutne, odczuwają brak energii, doświadczyły straty, zmagają się z presją otoczenia, przewlekłym stresem w pracy lub nadmiernie obawiają się o zdrowie. Jeśli chcesz poprawić jakość relacji z bliskimi, stawić czoła trudnościom lub po prostu chcesz się rozwijać i lepiej poznać siebie

Oferuję trapię

  • w jednym z lepiej zbadanych podejść, którego skuteczność została udokumentowana badaniami klinicznymi
  • nastawioną na rozwiązywanie bieżących, konkretnych problemów; zmianę myślenia i zachowań, które często stoją na przeszkodzie w realizacji celów życiowych
  • krótkoterminową : może trwać od 4 tygodni do 6 miesięcy,
  • opartą na współpracy z terapeutą, który towarzyszy i wspiera w odkrywaniu przyczyn trudności i poszukiwaniu nowych rozwiązań.
Paulina Kamińska

Paulina Kamińska

Jestem psychologiem. Zapewniam wsparcie psychologiczne:

  • rodzicom dzieci z trudnościami wychowawczymi, w zakresie trudności rozwojowych, doświadczających trudności ze względu na diagnozę autyzmu lub zespołu Aspergera;
  • dzieciom w zakresie trudności szkolnych, nadmiernej nieśmiałości, wycofania, trudności emocjonalnych, hiperaktywności, doświadczających trudności ze względu na diagnozę autyzmu lub zespołu Aspergera;
  • młodzieży doświadczającej trudności emocjonalnych, wykluczenia;
  • dzieciom i młodzieży w zakresie treningu umiejętności społecznych i radzenia sobie z emocjami;
  • dzieciom i rodzicom w sytuacji rozwodu.

Prowadzę psychoedukację dla młodzieży i rodziców.

Izabela Kopiec - Białas

Izabela Kopiec – Białas

Jestem psychologiem, ukończyłam czteroletnie szkolenie Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie, stale dokształcam się biorąc udział w konferencjach, szkoleniach i wykładach. Posiadam doświadczenie i kwalifikacje do pracy z dziećmi z zespołem Aspergera i niepełnosprawnością w stopniu lekkim.

Od lat pracuję jako psycholog w szkole ponadpodstawowej wspierając młodzież w radzeniu sobie z problemami okresu dojrzewania: trudnościami w relacjach z rówieśnikami i rodzicami, zaburzeniami nastroju, depresją, zaburzeniami odżywiania, lękiem, atakami paniki. Pomagam rodzicom w diagnozie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

Pracuję również w przedszkolu udzielając wsparcia rodzicom i konsultując dzieci z problemami wieku rozwojowego takimi jak: trudności wychowawcze, problematyczne zachowania, nawykowe zaparcia, mutyzm wybiórczy.

Jestem psychologiem, ukończyłam czteroletnie szkolenie Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie, stale dokształcam się biorąc udział w konferencjach, szkoleniach i wykładach. Posiadam doświadczenie i kwalifikacje do pracy z dziećmi z zespołem Aspergera i niepełnosprawnością w stopniu lekkim.

Zobacz więcej

Od lat pracuję jako psycholog w szkole ponadpodstawowej wspierając młodzież w radzeniu sobie z problemami okresu dojrzewania: trudnościami w relacjach z rówieśnikami i rodzicami, zaburzeniami nastroju, depresją, zaburzeniami odżywiania, lękiem, atakami paniki. Pomagam rodzicom w diagnozie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

Pracuję również w przedszkolu udzielając wsparcia rodzicom i konsultując dzieci z problemami wieku rozwojowego takimi jak: trudności wychowawcze, problematyczne zachowania, nawykowe zaparcia, mutyzm wybiórczy.

Jadwiga Rynkiewicz

Jadwiga Rynkiewicz

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii oraz studia podyplomowe z psychodietetyki na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach. Obecnie szkolę się w Katowickim Instytucie Psychoterapii na Akredytowanym Kursie Psychoterapii w podejściu integracyjnym systemowo-ericksonowskim, oraz na innych szkoleniach dotyczących pracy terapeutycznej z dziećmi, nastolatkami i osobami dorosłymi.

Doświadczenie zdobywałam m.in. w Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich, Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Katowicach, Oddziale Klinicznym Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego w Centrum Pediatrii w Sosnowcu oraz Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Pracuję z pacjentami mającymi trudność z radzeniem sobie w codziennym funkcjonowaniu z powodu zaburzeń lękowych, nadmiernego stresu, niewystarczającej kontroli jedzenia czy objawów chorobowych o podłożu somatycznym. W swojej pracy wykorzystuję metody terapii ericksonowskiej, TSR, elementy IFS i dialogu motywującego.

Marta Makara-Studzińska

Prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska

Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Ewa Wojtyna

dr Ewa Wojtyna

dr Ewa Wojtyna, prof. UŚ – lekarz psychiatra, psycholog, psychoterapeuta i superwizor terapii poznawczo-behawioralnej. Naukowo związana jest z instytutem Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzi badanie w obszarze psychoonkologii, psychodiabetologii, medycyny bólu i zachowań zdrowotnych. Interesuje się zależnościami psychosomatycznymi i somatopsychicznymi. W ramach praktyki klinicznej prowadzi terapię dla osób zgłaszających problemy natury psychicznej, ale także dla chorujących somatycznie, przede wszystkim na nowotwory i zespoły metaboliczne.

W wolnych chwilach uwielbia kontakt z naturą oraz podróże w najdalsze miejsca na Ziemi.

Amelia Henc

Amelia Henc

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Ukończyłam studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Śląskim oraz całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii w nurcie systemowym w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie jestem w trakcie szkolenia z terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu, Poradniach Zdrowia Psychicznego, Dziale Rodzin Zastępczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obecnie od ponad 7 lat pracuję w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej pracując z dziećmi, nastolatkami, dorosłymi oraz rodzinami. Pracuję z osobami borykającymi się z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, będącymi w sytuacjach kryzysowych – rozwodu, utraty pracy, zdrowia, bliskiej osoby, zmian życiowych, konfliktów. Prowadzę Szkołę dla Rodziców, udzielam wsparcia w kwestiach wychowawczych.

Swoją pracę poddaję systematycznie superwizji.

Anna Szylko

Anna Szylko

Jestem dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym, psychologiem i pedagogiem.
20-letnie doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w placówkach oświatowych (obecnie w poradni psychologiczno-pedagogicznej), pełniąc funkcję kuratora społecznego, w ramach stażów przygotowujących mnie do zawodu psychoterapeuty, a także poprzez pracę psychoterapeutyczną w gabinecie.

Zapraszam do kontaktu osoby dorosłe i młodzież, doświadczające różnego rodzaju trudności życiowych, braku satysfakcji, trudności w relacjach, będących w kryzysie, pragnących zmiany w swoim życiu, osamotnione. Mam duże doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży przeżywającym trudności emocjonalne oraz edukacyjne. Oferuję także wsparcie wychowawcze dla rodziców, najczęściej poprzez psychoedukację, konsultacje indywidualne lub rodzinne.

Zobacz więcej

Kwalifikacje:
– 4 letnia Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym,
– Specjalistyczny kurs doskonalący „Psychoterapia Psychodynamiczna dzieci i młodzieży” Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
– Studia magisterskie „Psychologia Kliniczna”, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Katowicach
– Studia magisterskie „Pedagogika Specjalna, specjalność: Resocjalizacja” Uniwersytet Śląski w Katowicach

Studia i kursy kwalifikacyjne z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą:
– Oligofrenopedagogika, Katowice
– Terapia Pedagogiczna, Katowice
– Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, Katowice
– Szkolny Doradca Zawodowy, Katowice
W obszarze moich zainteresowań zawodowych znajduje się psychoterapia psychodynamiczna osób dorosłych i młodzieży, szeroko rozumiane poradnictwo, psychoedukacja, profilaktyka oraz diagnoza psychologiczna.

Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyki Psychoterapeuty PTPPd, pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów PTPPd, PTP.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Wilgocka Izabela

Izabela Wilgocka

Jestem rejestratorką Gabinetu Psychoterapii Harmonia. Koordynuję kalendarz wizyt oraz dbam o kontakt telefoniczny i mailowy z pacjentem.
Na co dzień nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. W wolnych chwilach uwielbiam spędzać czas z moim mężem, czytać książki, pływać i tańczyć.